Modlimy się z naszymi dziećmi o pokój i w szczególności za dzieci w Irlandii

////Modlimy się z naszymi dziećmi o pokój i w szczególności za dzieci w Irlandii

Modlimy się z naszymi dziećmi o pokój i w szczególności za dzieci w Irlandii

Pierwsza niedziela w styczniu przypadła 6-stego, więc było wiele okazji do uczczenia…. Pokłon Trzech Króli Dzieciątku Jezus. Dzieci podczas Mszy św. dla nich, wzięły udział w Bibliodramie, towarzysząc Trzem Królom w yich podró do szopki, niosąc:
złoto, które wyraża naszą lojalność i naszą dumę, że Chrystus jest królem naszych serc i  naszego życia.
Kadzidło, które zostało dane nowonarodzonemu Królowi, klękamy przed jego świętością i modlimy się, aby zawsze był obecny w naszym życiu.
Mirra dla Jezusa, człowieka, wyrażająca pokorę i akceptację drugiego w naszym życiu, bez względu na to, jak bardzo jest inny.
Modliliśmy się o pokój w naszych sercach, w naszym ukochanym mieście Aleppo, o pokój, który wskazuje nam drogę do stabilności i rozwoju.
Szczególnie modliliśmy się za dzieci z Irlandii, przesyłając im naszą miłość i modlitwy, szczególnie w tych trudnych czasach, w jakich żyją w ich kraju.

2019-01-12T11:34:41+02:00 11 stycznia, 2019|Katecheza, Katecheza dla dzieci I młodzieży|0 komentarzy

Leave a Reply