Msza Święta na rozpoczęcie miesiąca maryjnego i święto św Józefa patrona robotników

//Msza Święta na rozpoczęcie miesiąca maryjnego i święto św Józefa patrona robotników

Msza Święta na rozpoczęcie miesiąca maryjnego i święto św Józefa patrona robotników

Przeżywając radość zmartwychwstania Chrystusa, 1 maja w naszym nasz kościele parafialnym rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią miesiąc poświęcony Maryi oraz święto św. Józefa robotnika.  Mszę św, celebrował o. Ibrahim AlSabbagh, proboszcz parafii.

W homilii mówił on o znaczeniu pracy  w życiu chrześcijan jako kontynuacjaidzieła Boga Stwórcy. Dzieło to nie było karą daną przez Boga Adamowi, lecz jest odzwierciedleniem partnerstwa między Bogiem a człowiekiem w kontynuacji dzieła stworzenia. W Księdze Rodzaju widzimy, jak Bóg uświęcił pracę pracując własnymi rękami. Spojrzał na to, co uczynił, jako dobre, i odpoczął w siódmy dzień. W ten sposób Bóg dał nam ludziom przykład ciężkiej pracy i zadowolenia z naszej pracy, a jednocześnie, jak wyważyć pracę i odpoczynek. Dzisiaj uczciliśmy św. Józefa pracownika, tę cichą postać, który był przez całe życie pracownikiem i sługą w sposób, w jaki Bóg chciał,  i w miejscach, do których Bóg go posyłał.

Jakże bylibyśmy błogosławieni, gdybyśmy podążali za przykładem św. Józefa pracując poważnie i nieprzerwanie, ofiarując naszą pracę Panu jako modlitwę, uwielbienie i cześć, a także życzliwy udział w Bożym dziele.

Dziś również rozpoczyna się miesiąc maryjny… Jest to bardzo piękne, ponieważ jeszcze w czasie czas paschalny zlewa się z czasem maryjnym … gdy Maryja przeżywała Wielkanoc z wczesną wspólnotą chrześcijańską, modlą się razem, chwalą Boga i dają świadectwo śmierci i zmartwychwstania Pana. W czasie Zmartwychwstania, jak również w dniu Pięćdziesiątnicy, Maryja była z uczniami. Dlatego też jest naturalne, że miesiąc maj jest czasem oddawania czci Dziewicy Maryi i zakończeniem celebracji tajemnicy zmartwychwstania. Ta celebracja będzie naznaczona obecnością Maryi i towarzyszyć jej będzie Maryja.

Pragnę, aby nasze panie podążały śladami Maryi jako wiernej uczennicy, przeżyły całe swoje życie jak ona w posłuszeństwie i pokorze, kierując się Jej duchem i wdzięcznością za Jego obecność.

Pod koniec Mszy św. ojciec Ibrahim pobłogosławił panie, które postanowiły nosić przez cały miesiąc maj niebieski habit, przypominający suknię naszej wiernej Pani. Zyczył naszym paniom, by naśladowanie Dziewicy Maryi nie ograniczało się tylko do wyglądu, ale by wziąć ją jako nauczycielkę i przewodniczkę w życiu służby i prostoty.

2019-05-11T20:32:10+03:00 10 maja, 2019|Msze święte|0 komentarzy

Leave a Reply