„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną.” (J 10,27)

////„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną.” (J 10,27)

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną.” (J 10,27)

W niedzielę, 12 maja, spotkaliśmy się na naszej ostatniej Mszy św. w tym roku katechetycznym, aby podziękować Bogu za błogosławieństwa i dary, których udzielił naszemu katechizmowiośrodkowi katechetycznemu.

Eucharystia była sprawowana przez o. Firasa Lutfi.  W swojej homilii mówił on o Jezusie, dobrym Pasterzu, który troszczy się o stado i prowadzi owce na zielone pastwiska, ponieważ je kocha i ponieważ owce należą do Niego. Cała katecheza, którą otrzymaliście w ciągu roku, miała na celu by staliście się owcami w owczarni Jezusa Chrystusa, abyście usłyszeli Jego głos i nauczyli się, jak Go kochać i służyć Mu.

W tym roku mieliście wiele radosnych zajęć, ale niezwykłym było to, co ostatnio zrobiliście w czasie Wielkiego Postu, kiedy zbieraliście pieniądze – owoc waszych wyrzeczeń w czasie Wielkiego Postu. Za te pieniądze kupiliście podarunki i odwiedziliście starsze osoby i modliliście się z nimi. Poszliście również do ośrodka dzieci specjalnej troski by spędzić z nimi miło czas. Zrobiliście również ważne odwiedziny chorych w szpitalach i dotknęliście tych cierpiących waszymi kochającymi sercami i waszymi dary.                                                                                                  Przez te czynności podobaliście się Panu i staliście się owcami Chrystusa.

Dary ofiarne przyniesione na ołtarz były pięknym połączeniem obietnicy Dobremu Pasterzowi, że pozostaniemy wierni wszystkiemu, co otrzymaliśmy w ciągu roku oraz obiecując Mu otworzyć nasze serce na Jego nauczanie, co było hasłem tego roku katechetycznego „Otwórz mi swoje serce” i być blisko Niego, by był naszą obroną.  Ofiarowaliśmy nasze życie Dziewicy Maryi, naszej Matce, aby prowadziła nas na spotkanie z Jezusem. Modliliśmy się również o pokój na świecie, w naszym kraju i w naszym mieście Aleppo.

Pod koniec Mszy św. dziękowaliśmy Panu za błogosławiony rok katechetyczny, za wszystko, czego się nauczyliśmy i doświadczyliśmy. Dziękowaliśmy serdecznie Ojcu Ibrahimowi za jego hojność i miłość, a także wiele podziękowań i uznania przekazaliśmy dla wychowawców naszego ośrodka za ich ciężką pracę i dobry wysiłek. Po Mszy św. dzieci spotkały się z katechetami, aby ocenić ich wspólną drogę w czasie tego roku, a następnie nadszedł czas na robienie zdjęć i wspólny posiłek – agape oraz prezenty.

Do szybkiego spotkania na nowych zajęciach….

2019-05-16T20:58:52+03:00 13 maja, 2019|Katecheza, Katecheza dla dzieci I młodzieży|0 komentarzy

Leave a Reply