Ave, Ave Maryja… Pokój Tobie z Aleppo …

/, Wiadomości parafialne/Ave, Ave Maryja… Pokój Tobie z Aleppo …

Ave, Ave Maryja… Pokój Tobie z Aleppo …

Pokój, pokój Tobie Maryjo… Pokój Tobie z Aleppo …
tak śpiewaliśmy Matce Bożej na ostatnim nabożeństwie majowym. Przez cały ten miesiąc parafianie gromadzili się na codziennej Mszy św i nabożeństwie majowym, by czcić Matkę Bożą wargami i sercem…

W uroczystości wzięli udział bp George Abukhazen i ojcowie franciszkanie Ibrahim Alsabbagh, Fares Lutfi i Bassam Zaza. W obecności wielkiego tłumu sióstr zakonnych, księży i wiernych.
Po zakończeniu Mszy św. procesją wyszliśmy na ulice miasta. Orkiestra grała pieśni maryjne, dzieci niosły biało-niebieskie balony i wymachiwały flagami z napisem „Pokój niech będzie z tobą Maryjo”.
Scena była cudowna … i Maryja Dziewica, niosona na ramionach i otoczona kwiatami, spoglądała na swoje ukochane dzieci …
Pod koniec procesji balony wzniosły się w górę przed Dziewicą.
Wznosły się niosąc nasze modlitwy i życzenia pokoju i bezpieczeństwa dla naszego kraju, naszych rodzin i naszego Kościoła, za wstawiennictwem naszej matki Maryi, Królowej Pokoju.

 

2019-06-04T17:57:42+03:00 Czerwiec 1st, 2019|Msze święte, Wiadomości parafialne|0 komentarzy

Dodaj komentarz