Święto św. Antoniego z Padwy

Święto św. Antoniego z Padwy

Ojciec Ibrahim podczas homilii przedstawił życie św Antoniego i jak zapach jego świętości rozprzestrzeniał się na świecie od czasu jego śmierci aż do naszych dni. Jest on jednym z najbardziej czczonych świętych na świecie. Pokazał nam Jezusa w najpiękniejszy sposób, jak to możliwe. My też go czcimy i podążamy drogą, którą przeszedł w swoim życiu, modląc się o świętość, i na którą nas zaprosił. Za pośrednictwem św. Antoniego o Ibrahim prosił Pana o łaski dla naszego kraju i dla franciszkanów, a także dla tych, którzy noszą imię Antoni, a zwłaszcza dla kobiet z sodalicji św. Antoniego w naszej parafii. Po Mszy św miała miejsce procesja i dystrybucja „Chleba św. Antoniego” wszystkim obecnym. A na sam koniec: pamiątkowe zdjęcie.

2019-06-21T21:14:44+03:00 15 czerwca, 2019|Bractwo Św Antoniego z Padwy|0 komentarzy

Leave a Reply