Przychodzę by pełnić Twoją Wolę

Przychodzę by pełnić Twoją Wolę

Panie jesteś Słońcem oświecającym nasze życie.Twoje światło z miłością nam towarzyszy w naszej drodze… # Klasa_7. W tym tygodniu w czasie Eucharystii uczniowie ofiarowali Panu każdą chwilę ich życia. Prosili o łaskę, by wypełniali swoją misję i wzrastali w miłości, modlitwie, mocy, mądrości, nadziei, braterstwie, radości i miłosierdziu… by zawsze działali  ręka w rękę, by wspólnie wzrastać duchowo dzięki pracy i działaniom, które odzwierciedlają obraz Boga dla osób ich otaczających. Chrystus żyje i pragnie abyś żył!

 

2020-02-03T15:41:31+02:00 22 stycznia, 2020|Katecheza, Katecheza dla dzieci I młodzieży, Msze święte|0 komentarzy

Leave a Reply