„światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego”

////„światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego”

„światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego”

Podczas Mszy świętej dla dzieci ofiarowaliśmy Panu nasze rodziny, aby pobłogosławiły je, aby Swięta Rodzina była wzorem w ich życiu codziennym. Ofiarowaliśmy siebie i nasze życie, ponieważ Pan dał nam światło, które świeci nadzieją dla otaczających nas osób. Jak w każdą pierwszą niedzielę w miesiącu, zanosiliśmy do Boga nasze modlitwy o pokój w Syrii i dla całego świata.
Radosnego święta!

2020-02-04T21:58:05+02:00 4 lutego, 2020|Katecheza, Katecheza dla dzieci I młodzieży|0 komentarzy

Leave a Reply