Światowy Dzień Chorych i Msza św dla dzieci

////Światowy Dzień Chorych i Msza św dla dzieci

Światowy Dzień Chorych i Msza św dla dzieci

W Światowy  Dzień Chorych razem z dziećmi odmawiamy modlitwę różańcową z wielką wiarą i ufnością, że różaniec jest naszą bronią w naszej niemocy i słabości.
Ogarniamy naszą modlitwą  wszystkich cierpiących na niebezpieczne choroby rozprzestrzeniające się na świecie (Coronavirus,  nowotwory, malaria). Wraz z modlitwami ofiarowujemy wszelkie wysiłki lekarzy i pielęgniarek, aby pomóc każdemu cierpiącemu, ratować życie pacjentów im powierzonych.
W czasie Eucharystii wraz z chlebem i winem ofiarowujemy naszą wiarę, że Ciało i Krew Jezusa Chrystusa Pana naszego są lekarstwem dla naszego ciała i duszy.

2020-02-16T17:48:37+02:00 16 lutego, 2020|Katecheza, Katecheza dla dzieci I młodzieży|0 komentarzy

Leave a Reply