Skauci z naszej parafii: jak przeżywają Wielki Post?

///Skauci z naszej parafii: jak przeżywają Wielki Post?

Skauci z naszej parafii: jak przeżywają Wielki Post?

Ruch skautowy to ruch młodzieżowy oparty na uczeniu się wartości, takich jak solidarność, wzajemna pomoc i szacunek. Jego celem jest pomoc młodej osobie w kształtowaniu charakteru i budowaniu osobowości, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego.

Wielkiego Post, skauci z naszej parafii rozpoczęli jednodniowymi rekolekcjami. Tematem było: „Jak przeżywamy post dzisiaj?” Post nie polega tylko na powstrzymywaniu się od jedzenia i picia, ale jest ćwiczeniem intelektualnym i pożytecznym. Jest jak powietrze dla chorego ciała, jest to czas pojednania z Bogiem, z bliźnim i ze sobą.
Po wprowadzeniu w temat przez o. Ibrahima – proboszcza naszej parafii, uczestniczący w grupach dzielili się następującymi zagadnieniami:
Jakie są moje najtrudniejsze doświadczenia? Jakich metod chcę użyć, aby je ograniczyć? Jakie są moje postanowienia na czas Wielkiego Postu?
Spotkanie zakończyliśmy modlitwą za siebie nawzajem, byśmy potrafili wykorzystać ten święty czas dany nam przez Kościół, do naszego wzrostu duchowego.

2020-03-15T18:54:07+02:00 15 marca, 2020|Skauci|0 komentarzy

Leave a Reply