Radujcie się zawsze w Panu

Radujcie się zawsze w Panu

Trzeci tydzień Adwentu, czuwania, modlitwy i nawrócenia, by mieć udział w pełni radości … bo Pan nas umiłował, wcielił się dla nas i nas odkupił. A my chcemy być posłańcami radości dla wszystkich wokół nas. Na zajęciach spotkania koncentrowały się wokół mojej misji jako prawdziwego chrześcijanina, aby żyć radością i przekazywać ją innym w swoich czynach. Być świadkiem światła, by emanowało w moim życiu, tak jak czynił to Jan Chrzciciel.

 

 

2020-12-16T11:15:48+02:00 16 grudnia, 2020|Katecheza dla dzieci I młodzieży|0 komentarzy

Leave a Reply