Wznowienie zajęć sodalicji św. Antoniego z Padwy

//Wznowienie zajęć sodalicji św. Antoniego z Padwy

Wznowienie zajęć sodalicji św. Antoniego z Padwy

Św. Antoni z Padwy był umiłowanym świętym, który zgromadził w czasie swojego życia, a także po śmierci, wielu naśladowców. Był genialnym kaznodzieją. Nosił w swoim sercu pragnienie szerzenia Słowa Bożego i głoszenia go, posługując się wszystkimi darami i talentami, które posiadał. Dziś w naszej parafii, w oparciu o świadomość głębokiej roli kobiet w społeczeństwie, rodzinie i Kościele, dokonaliśmy reorganizacji siostrzanej sodalicji kobiet. Chcemy, by nasze spotkania służyły umocnieniu każdej uczestniczki, aby była zdolna stawić czoła, w duchu ewangelicznym, tak licznym problemom, które napotyka dzisiaj w rodzinie i społeczeństwie.

Zmodyfikowaliśmy formę pracy w grupach ze względu na ich dużą liczebność, by każdej osobie dać możliwość wypowiedzenia się. Formację oparliśmy na encyklice Ojca św. Franciszka Fratelli Tutti. W każdy wtorek panie rozpoczynają spotkanie Eucharystią, a następnie dzielą się na 11 grup (każda grupa liczy około 14 pań). Spotkania są prowadzone przez animatorki, które wcześniej opracowały temat razem z siostrami odpowiedzialnymi za sodalicję. Jest to nowe doświadczenie, więc zarówno czas przygotowania, jak i same spotkania są pełne emocji, a także pełnego zaangażowania w pogłębianie danego tematu i szczerego dzielenia się radościami życia codziennego oraz trudnościami. Oto kilka zdjęć z pierwszej po lockdownie Mszy św. i następujących po niej spotkaniach.

Życzymy wszystkim naszym Paniom powodzenia na tej nowej drodze.

2021-02-07T19:49:47+02:00 2 lutego, 2021|Uncategorized|0 komentarzy

Leave a Reply