Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

///Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

W tę niedzielę 37 osób:młodzież i kilka dorosłych, którzy z powodu wojny nie mogli przyjąć go wcześniej, przyjęli sakrament bierzmowania w naszej parafii. Cóż za wielka radość móc duchowo służyć uczestnikom, aby mogli wzbogacić swoją duchową relację z Bogiem, by być nie tylko słuchaczami słowa Bożego, ale także świadkami i misjonarzami w Kościele i we wspólnocie.

Spotykaliśmy się z nimi przez wiele tygodni aby przygotowali się do przyjęcia sakramentu. Zawsze to radosny dzień, kiedy dzieci Ojca zwracają się z prośbą  o umocnienie wiary. Głównym celebransem był biskup George Abou Khazen, towarzyszyli mu o. Ibrahim Alsabagh i o. Firas Lutfi. Podczas liturgii wszyscy uczestnicy odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne, a następnie, jeden po drugim podchodzili wraz ze swoimi świadkami, by otrzymać pieczęć Ducha Świętego. Chór dziecięcy uświetnił liturgię śpiewami, a następnie był czas na tradycyjne zdjęcie pamiątkowe. Wszyscy uczestnicy i ich rodziny udali się do salki parafialnej, aby kontynuować świętowanie. Czekało tam na nich pyszne śniadanie, każdy też otrzymał Katechizm Kościoła Katolickiego, który ma być przewodnikiem na ich duchowej drodze. Gratulacje dla naszych ukochanych parafian, którzy przyjęli dzisiaj sakrament bierzmowania. Ich obecność i udział w ceremonii (pomimo różnicy wieku) była odnową dla całej wspólnoty parafialnej. Modlimy się, aby Duch Święty umocnił ich w drodze i obdarzył ich wszystkimi swoimi darami, aby stali się owocnymi członkami Kościoła.

2019-04-05T12:21:14+03:00 31 marca, 2019|Bierzmowanie|0 komentarzy

Leave a Reply