Świetlica środowiskowa w parafii rzymsko-katolickiej w Aleppo

//Świetlica środowiskowa w parafii rzymsko-katolickiej w Aleppo

Świetlica środowiskowa w parafii rzymsko-katolickiej w Aleppo

Po zorganizowaniu pomocy materialnej przez Kościół rzymsko-katolicki w Aleppo, pomocy pilnej i odpowiadającej na potrzeby podstawowe, konieczne do przeżycia w postaci: żywności, leczenia, dachu nad głową, zaczęliśmy  myśleć o wsparciu rozwoju człowieka i wzmocnieniu kształtujących się osobowości w różnym wymiarze.

Zwykle budowa każdego budynku zaczyna się od najmniejszej jednostki w strukturze. Najmniejszą i najważniejszą jednostką w strukturze ludzkości są dzieci i młodzież, a praca najczęściej rozpoczyna się od edukacji. Pomysł na świetlicę środowiskową pojawił się poprzez obserwację dzieci i młodzieży w ośrodku katechetycznym, a później w czasie półkolonii letnich. Opiekunowie zaobserwowali, że dzieci wykazywały słabą zdolność uczenia się, doświadczały trudności w koncentracji oraz w sposobie organizowania czasu. Zajęcia w świetlicy środowiskowej rozpoczęły się w październiku 2018 roku, dwudziestu siedmiu nauczycieli (dwóch dołączyło później) zgłosiło się jako wolontariusze do pracy w projekcie, by przyjść z pomocą trzydziestu ośmiu uczniom.
Początkiem każdego dzieła jest modlitwa i prośba o błogosławieństwo skierowana do Pana Boga. W ten sposób, podczas Mszy Świętej o Ibrahim Alsabbagh ogłosił rozpoczęcie działalności świetlicy i poprosił Pana, aby pobłogosławił ten humanitarny projekt edukacyjny, który powstał i jest odpowiedzią na pilną potrzebę.
Wraz z celem pedagogicznym, program zajęć świetlicy uwzględnia pomoc w odrabianiu pracy domowej oraz wyjaśnianiu uczniom materiału, którego nie zrozumieli podczas lekcji w szkole.

Zajęcia odbywają się w małych grupach uczniów, a nierzadko – indywidualnie. Wiele dzieci potrzebuje prowadzenia indywidualnego. Nasza świetlica utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, czy to poprzez stronę WhatsApp, czy poprzez okresowe spotkania, a także stałą komunikację z nauczycielami i wychowawcami  poprzez stronę WhatsApp i spotkania indywidualne ewaluujące postępy dziecka.

Projekt tan jest bardzo ważny, ponieważ spełnia istotną potrzebę; pozytywne wyniki zostały szybko wykazane przez poprawę ocen uczniów oraz pozytywne opinie rodziców. Administracja zauważyła także znaczną poprawę w zachowaniu uczniów. Pierwszy semestr zakończył się, a drugi rozpoczął  ze wzrostem liczby uczniów do pięćdziesięciu.
Ten mały projekt może być w przyszłości prekursorem instruktażowej instytucji edukacyjnej. Kto wie? …

 

 

2021-01-27T11:07:35+02:00 2 lutego, 2019|Wiadomości parafialne|0 komentarzy

Leave a Reply