“TAK” jak Maryja

Rozpoczynając Mszę św Bibliodramą przedstawiającą scenę Zwiastowania,  weszliśmy w czwarty tydzień Adwentu. W pierwszym tygodniu czuwaliśmy i modliliśmy się, w drugim przeżywaliśmy nawrócenie, a w trzecim radość. W tym tygodniu mówimy TAK czuwaniu, modlitwie, nawracaniu się i radości. Po Eucharystii, na katechezie kontynuowaliśmy temat naśladowania Maryi: jak w naszym życiu codziennym mówić tAK temu, o co prosi nas Bóg, by być w tym tygodniu bardziej przygotowanym na przyjęcie Jezusa, uczynić swoje serce żłobkiem, w której urodzi się Jezus.

2020-12-28T10:02:09+02:00 21 grudnia, 2020|Katecheza dla dzieci I młodzieży|0 komentarzy

Leave a Reply