Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem.

////Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem.

Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem.

Jakże wielką miłością umiłowałeś nas Panie, aż po oddanie się w tajemnicy odkupienia.

Ofiarujemy Ci całą miłość, którą w nas zasiałeś, aby kochać Ciebie nade wszystko, byś był na pierwszym miejscu w naszym życiu.

Kochać bliżniego, bo jest dla nas bratem, bo zasługuje na twoją miłość i odkupienie, bo Ty jesteś w nim obecny.

Kochać siebie i staramy się, abyśmy wszystkimi naszymi działaniami byli godni nosić Twoje imię i przekazywać Twój wizerunek światu.

Z chlebem i winem składamy wszelkie nasze dobre intencje i szczere starania, aby stać się Twoimi świadkami w każdym miejscu.

2021-06-05T12:28:48+03:00 12 maja, 2021|Katecheza dla dzieci I młodzieży|0 komentarzy

Leave a Reply