Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

////Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Radość Zmartwychwstania Pana otacza nas ze wszystkich stron i uświadamia nam moc Jego miłości do nas.

Dziś żyjemy  tą radością i prosimy Go, aby umocnił naszą wiarę, abyśmy mogli Go widzieć i poznawać za każdym razem i gdziekolwiek jesteśmy.

Kiedy Jezus ukazał się Magdalenie, ona była smutna i płakała, bo nie poznała go. Myślała, że ​​jest ogrodnikiem. Jej smutek nie pozwalał jej zobaczyć Go, dopóki nie zawołał jej po imieniu.

A kiedy ukazał się dwóm uczniom z Emaus, nie rozpoznali go i nie zdawali sobie sprawy, że jest z nimi. Pomimo zamieszania w ich sercach, poszli za Nim. Podczas łamania chleba i wina ich oczy się otworzyły.

Chryste, dzisiaj my także pragniemy wzmocnić naszą wiarę. Prosimy Cię, usunąń z naszych oczu wszelką ślepotę, światowe interesy czy ludzkie lęki, abyśmy mogli Cię widzieć i dawać wszędzie świadectwo.

Z chlebem i winem ofiarujemy Ci naszą głęboką wiarę w Twoją obecność w sakramencie Eucharystii. I chęć zjednoczenia się z Tobą, by być odważnymi apostołami niosącymi Cię wszędzie.

2021-06-05T11:41:02+03:00 13 kwietnia, 2021|Katecheza dla dzieci I młodzieży|0 komentarzy

Leave a Reply