Franciszkańskie Centrum Katechetyczne

Franciszkańskie Centrum Katechetyczne

„Fratelli tutti” (wszyscy jesteśmy braćmi)  taki był tytuł tegorocznych spotkań w naszym centrum katechetycznym.

Był jak tygiel, który stopił naszą działalność i pracę.

Doświadczaliśmy jak być miłosiernym Samarytaninem, który lituje się i pomaga.

Nauczyliśmy się mówić „tak”na wzór Maryi.

Ćwiczyliśmy się we wdrażaniu w życie cnót boskich i odrzucaniu wszelkich wad.

Mieliśmy specjalne spotkanie, podczas którego oddaliśmy Duchowi Świętemu ster naszego życia, aby on sam skierował nas na początek nowej drogi, na której możemy nieść Jego radość i rozwijać nasze talenty, które nam dał.

Z chlebem i winem oddajemy Ci Panie całą naszą duchową drogę, abyśmy pod działaniem Ducha Świętego przynosili owoce, które szerzą wszędzie Twoją miłość i pokój.

2021-06-07T20:23:53+03:00 21 maja, 2021|Katecheza dla dzieci I młodzieży|0 komentarzy

Leave a Reply